روز ششم: “قدم بعدی برای دوست داشتن خودمان…!”

نکته های ناب

 

آیا دیگران ما را دوست دارند؟ اگر می خواهید شما را دوست داشته باشند اول باید خودتان را دوست بدارید و دوست داشتنی باشید…

آیا می دانید چگونه درباره خودمان احساس خوبی داشته باشیم؟ با ما امروز، در ادامه مطلب همراه باشید..

شاید با خودتان بگویید اما من نمی توانم خودم را دوست بدارم و خود نیز زمانی که یکی از اساتید علم روانشناسی به من گفت که باید در قدم اول خودت را دوست بداری برایم هضم این موضوع سخت بود. آن روزها شدیدا احساس غم و غصه داشتم و معتقد بودم به حد کافی خوب و شایسته نیستم. احساس ناکامی و کمی و کاستی داشتم. همیشه خیال می کردم شرایط بیرونی باعث احساس شادی و تقویت روحیه می شود. با خودم میگفتم: آخه چطوری میشه وقتی به شدت احساس  می کنی از خودت متنفری خودت را دوست بداری؟

خودم را بارها و بارها با دیگران مقایسه کردم. به هیچ وجه نمی توانم احساس غم و غصه و ناراحتی و درد روحی که آن روزه ها داشتم، و حتی حس بی میلی شدید و تنفر از خودم را برایتان توصیف کنم. اما حرف مشاوری که با من صحبت کرده بود برایم مفید بود و تصمیم گرفتم خودم را دوست داشته باشم و ببینم که دوست داشتن خود چه لذتی دارد. قبول کردم در این باره تحقیق کنم و عمل کنم. با خود گفتم من که چیزی را از دست نمیدهم. اگر موفق شوم خودم را دوست بدارم آن را به دیگران یاد می دهم و اگر موفق نشدم می دانم خب می دانم تلاشم را کردم و نتوانستم و برمی گردم به این زندگی بدی که داشتم و پا یه عرصه تحقیق و مطالعه و عمل گذاشتم و آخر آن شد این کتابی که تصمیم گرفتم برای شما بنویسم زیرا من توانستم خودم را دوست بدارم و راه های دوست داشتن خود را بیاموزم و طبق عهدی که با خود کردم باید آن را به دیگران یاد دهم.

با ما، با گفتنی های تازه و صحبت های ناگفته همراه باشید.

شما می توانید دیدگاه های خود را با ما در میان بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید