جمله هایی که رابطه جنسی را سرد می کند.

سرد کننده های رابطه جنسی

گاهی زنان ناخواسته در رابطه جنسی کلماتی را به کار می برد که مرد را در ;

رابطه جنسی سرد میکند.برای داشتن رابطه جنسی بهتر است عبارت هایی که ;

در این مطلب آمده را به دقت مطالعه کنید تا در نهایت بتوانید رابطه ای عالی را تجربه کنید.

این کلمات عبارت اند :?

1.”اه دردم آمد و توهین کردن
2.”اینطوری نه عصبیم کردی
3.”الان نه بچه میاد،صدا بیرون میره
4.” دوستت ندارم،
5.”قلقلکم میدهی خندم گرفت
6.”چکار میکنی بلد نیستی
7.کارت درست نیست اذیتم میکنی
8.”اینطوری نوازشم کن تو بلد نیستی
9.”من امادگی ندارم نمیخوام
10.”اونجا نه و اینجا نه
11.این محیط سره یا گرم
12.اعصاب ندارم و بی حوصله هستم
13.چراغ را خاموش کن خجالت می کشم
14.تعریف خاطرات بی ربط
15.بیش از اندازه حرف زدن و مثل پلیس رفتار کردند
16.اینکار کثیفه…
17.نظر منفی دادن در باره الت تناسلی مرد
18.بی تحرک بودن و سکوت مطلق
19.وسواس داشتن و نشان دادن دلهره های شخصی…

سرد کننده های رابطه جنسی

برای داشتن یک اتاق خواب رنگی باید اصول مباحث جنسی ; دیالوگها ; و رفتارها را ;

آموزش ببینیم و با مطالعه های مفید خود را در این امر بسیار مهم تقویت کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید