تفاوت های زنان و مردان در رابطه جنسی

مقدمه

معمولا برای همه خانم ها و آقایان، تفاوت با جنس مخالفشان در رابطه جنسی مانند سفر به یک جزیره ناشناخته، هم جذاب و هم اسرارآمیز است.

احتمالا اولین چیزی که نوجوانان در این مورد می فهمند و آن را برای دوستانشان تعریف می کنند.

تفاوت های زنان و مردان در رابطه جنسی

تفاوت زنان و مردان

با گسترش تکنولوژی های ارتباطی، اغلب نوجوانان تفاوت های جنسیتی بیشتری را می دانند.

هرچند همین تکنولوژی های ارتباطی باعث شده متن های غیرعلمی جایگزین خرافه های قدیمی در مورد زن و مرد شوند.

در ادامه چند تفاوت مهم و مبتنی بر یافته های علمی را بیان می کنیم.

تفاوت هایی که دانستنشان از بروز بسیاری از مشکلات زیر رختخواب همسران، مخصوصا همسران جوان پیشگیری می کند.

مراحل رابطه جنسی

پیش از این که تفاوت های جنسی در رابطه جنسی را بگوییم، بد نیست مراحلی را که زنان و مردان در یک رابطه جنسی تجربه می کنند بدانیم.

چرخه واکنش های جنسی مرد و زن را می توان به چهار مرحله تقسیم کرد: تحریک، برانگیختگی جنسی، اوج لذت جنسی (ارگاسم) و مرحله آرامش.

  1. تفاوت در میل جنسی

معمولا در مردان این قابلیت وجود دارد که بدون اینکه با کسی رابطه عاطفی داشته باشند، بتوانند با او رابطه جنسی برقرار کنند.

ولی برای خانم ها رابطه جنسی و رابطه عاطفی کاملا درهم تنیده است.

درواقع این شاید مهم ترین تفاوت جنسی زنان و مردان در رابطه جنسی باشد.

  1. تفاوت در تمرکز جنسی

اگر زنان در طول روز مشکلی در محل کار یا در خانه با فرزندانشان داشته باشند، بعید است که بتوانند شب میل جنسی داشته باشند.

ولی برای مردان برعکس است. آنها می توانند از سکس به عنوان راهی برای آرامش استفاده کنند.

مردها تنش روزانه خودشان را در رابطه جنسی فرو می نشانند.

همین تفاوت کوچک امکان دارد باعث سرخوردگی مردان شود یا در زنان این احساس را به وجود بیاورد که فقط برای رابطه جنسی خواسته می شوند و حالت روانی شان برای مرد مهم نیست.

  1. تفاوت در رسیدن به اوج

زنان برای برانگیخته شدن از نظر جنسی زمان بیشتری نیاز دارند.

زنان برای رسیدن به اوج لذت جنسی نیاز به پیش نوازش بیشتری دارند.

برای همین شاید مردی بتواند بعد از یک دعوای اساسی همچنان طالب رابطه جنسی باشد، ولی برای زنان بسیار بعید است که بدون رابطه عاشقانه، که نمودش پیش نوازش است، برانگیخته شوند.

دلیل بسیاری از بی میلی های جنسی یا دردناکی رابطه جنسی در زنان، رعایت نکردن اصل ساده پیش نوازش در آقایان است.

  1. تفاوت در برگشت به حالت اول

مردها بلافاصله بعد از اوج لذت تحریک ناپذیر می شوند و تا مدتی این دوره تحریک ناپذیری ادامه دارد،

ولی برای زنان این اتفاق آرام آرام می افتد.

درضمن زنان بعد از اوج، دوباره می توانند تحریک شوند و دوره تحریک ناپذیری ندارند.

برای همین است که زنان دوست دارند بعد از رابطه جنسی همچنان در آغوش همسرانشان بمانند، اما برعکس مردان آن قدر بی انرژی و تحریک ناپذیر می شوند که ترجیح می دهند بخوابند یا کار دیگری کنند.

درواقع زنان هم به پیش نوازش و هم به پس نوازش نیاز دارند.

  1. تفاوت در سنین برانگیختگی

میل جنسی یک زن معمولا به تدریج بیشتر می شود و در سن 36 تا 38 سلاگی به اوج خود می رسد،

ولی در آقایان از ابتدای بلوغ میل جنسی بالایی وجود دارد.

عملکرد جنسی مرد در 19 سالگی را می توان با کارکرد جنسی زن 30 یا 40 ساله مقایسه کرد.

از سوی دیگر زنان بعد از میان سالی در سن خاصی یائسه می شوند و برای مردان این اتفاق به تدریج با کاهش یافتن میل جنسی در سنین سالمندی رخ می دهد.

نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید…