عاشق شدن تداوم عشق در زندگی زوجین یک لحظه است و عاشق ماندن بسیار دشوار و ادعای عاشق بودن راحت است و تداوم عشق در زندگی زوجین و عاشق واقعی بودن سخت.
متأسفانه خیلی‌ها فکر می‌کنند عاشقند ولی آنها عـاشق نیستند بـلکه فقط وابـسته‌اند زیـرا عاشقی شهـامت می‌خواهد که کارهرکس نیست و اگر شما دوست دارید که عاشق واقعی باشید باید این خصوصیات را در تداوم عشق در زندگی زوجین وجودتان تمرین کنید تا آنها را در خودتان پدید آورید آن زمان است که می‌توانید ادعا کنید عاشق واقعی هستید.
عشق، نتیجه بخشش است و قدرتمندترین انگیزه‌ی زندگی است. عشق، شما را به سمت بردباری می‌کشاند. انسانی که عشق واقعی را در کالبد وجود خـود دارد دیرتر خشمگین تر می‌شود و تندخویی نمی‌کند.
به جای ناراحتی، ناآرامی، و پرتوقعی در وجودش آرامش، لطف و رحمت را نثار محبوب خود می‌کند. برای عشق حقیقی، این نقطه‌ی آغاز بسیار خوبی است. بردباری و گذشت از خصوصیات بارز عاشق واقعی است
آدم هایی که عشق واقعی را در وجود خود دارند نه تنها به محبوب خود بلکه با تمام جهان هستی و آفرینش مخلوقات خدا مهربانند و به قدری این مهربانی شان زیاد است که در سختی‌ها نمی‌شکنند و خرد نمی‌شوند. انعطاف دارند و نسبت به اطرافیان و محبوب خود و جهان هستی انعطاف پذیرند و این اشخاص همیشه ماندگارند. ودر وجودشان فقـط از خودگذشتـگی است. زیـرا آدمـی تـا از خودش نگذرد نمی‌تواند دیگری را دوست بدارد
گستاخی، گفتن بیخود و بی جهت حرف یا انجام کاری است که برای خود و دیگری ناخوشایند است و عملی نامناسب، ناراحت کننده و یا آزار دهنده می‌باشد. عاشق واقعی به طور آگاهانه طوری رفتار می‌کند که برای همسرش که در کنار اوست خوشایندتر باشد و کارهایی کـه باعث عصبانیت وناراحتی وی می‌شود را انجـام نمی‌دهدو مراقب رفتار خود می‌باشد.
عاشق واقعی مهم ترین چیزها را در مورد دیگران باور می‌کند و از حدس و گمان های منفی پرهیز می‌کند. او بر نکات مثبت تمرکز دارد وبه نکات منفی نگاهی نمی‌اندازد. همیشه لیوان پر را می‌بیند و به نکـات مثبت محبوبش توجه دارد و به طور ساده، بدی های همسرش را نمی‌بیند. عاشق واقعی از اینکه محبوبش در کاری بهتر از او عمل می‌کند یـا بیشتر از او مـورد تشویق قـرار می‌گیرد نـاراحت و دلخـور نمی‌شود و حتی خوشحال هم می‌شود، رو به محبوب و یا همسرش به چشم کامل کننده‌ی خود نگاه می‌کند نه به چشم یک رقیب، وقتی از محبوبش تحسین و تمجید می‌گردد خوشحال و راضی است و اولین کسی است که هنگام پیروزی محبوبش او را تشویق می‌کند و فقط ضعف خود را با توانایی های معشوقش مقایسه نمی‌کند.
او هرگز نمی‌گوید تو را دوست دارم چون زیبایی، چون سالمی، چه ارتباط جنسی خوبی داریم، چون علایق مان یکی است، چون شخصیت خوبی داری. او می‌گوید تو را دوست دارم همین، هرطور و هرجور که باشی حتی اگر زمانی شکست بخوری تو را دوست دارم.
عاشق واقعی جسم و روحش فقط برای معشوقش است و به او وفادار و متعهد است؛ حتی فکر خیانت برایش دیوانه کننده است. آدم هایی که حقیقتاً عاشق هستند نه تنها در نگاه اول و اعمال و رفتارشان که حتی در ذهن شان هم به کسی دیگر فکر نمی‌کنند. زمان برایشان معنایی ندارد. انتظار و تنهایی هر چه قدر هم طولانی برایشان لذت بخش است و آنها بر تعهد و وفاداریشان می‌مانند.