بهترین حالت رابطه جنسی برای بارداری

مقدمه

یکی از مهمترین مسئله در رابطه زناشویی که خداوند متعال در آن قرار داده است، بارداری و تولید نسل بشریت است.

متخصصان، بیشتر وضعیت سنتی را بهترین روش رابطه برای بارداری بانوان می دانند.

 

رابطه جنسی برای بارداری

پوزیشن و حالت های متفاوت رابطه جنسی اثرات گوناگونی خواهند داشت.

برخی به خاطر شرایط متفاوت قرار گرفتن بدن برای باردار شدن مناسب ترند.

وضعیت سنتی بهترین حالت رابطه جنسی برای باردار شدن است، چون خیلی راحت بوده و تماس دو بدن در آن بهتر است.

دو طرف رودرروی هم هستند و تمام وقت می توانند همدیگر را بوسیده یا در آغوش گیرند.

بهترین حالت رابطه جنسی برای بارداری

 

در این حالت زن می تواند آزادانه حرکت کند و مرد می تواند با بلند کردن خود با دست هایش یا بالا کشیدن بدنش با استفاده از زانوهایش، بخشی از وزن خود را از روی زن بردارد.

این وضعیت برای باردار شدن بهترین حالت است با اینکه تقریباً در هر حالت از رابطه جنسی می توان باردار شد.

در این وضعیت که قدیمی ترین حالت ها برای رابطه جنسی محسوب می شود،

زن با پاهایی باز شده به پشت می خوابد و هر دو زانوی خود را خم می کند و کف پاها را محکم روی زمین قرار می دهد، سپس مرد روی او می خوابد.

یا اینکه زن یک یا هر دو پای خود را بلند می کند و مرد یا آنها را در دست می گیرد و یا آنها را روی شانه های خود قرار می دهد؛ یا یکی یا هر دو زانوی خود را باز می کند.

برای لقاح نیز این حالت بهترین حالت برای باردار شدن است؛

چون هنگامی که زن به پشت می خوابد، واژن رو به پایین است و حرکت اسپرم به داخل واژن و گذشتن از گردنه رحم و وارد شدن به رحم راحت تر است.

دیگر فواید این حالت این است که این امکان را فراهم می کند که آلت مرد عمیق تر وارد واژن زن شود تا اسپرم بعد از انزال مستقیم تر وارد گردنه رحم شود.

 

نکات قابل توجه برای باردار شدن

  1. مرد باید آلت تناسلی اش را تا حد امکان بیشتر به عمق واژن فرو برده تا کمترین میزان از مایع انزال شده بیرون از واژن بریزد.
  2. پس از بیرون کشیدن آلت، مرد می تواند به آرامی دو لب دستگاه تناسلی زن را به سمت هم فشار دهد تا مایع انزال شده از آن بیرون نریزد.
  3. زن باید برای 20 تا 30 دقیقه بعدی همانطور به پشت دراز بکشد. بهتر است که زیر کمر او بالشی قرار گیرد تا لگن او کمی از روی زمین بلند شود.

این امر کاملاً طبیعی است که وقتی زن از جایش بلند می شود مقدار کمی از مایع انزال شده از واژن بیرون بریزد اما این احتمال بارور شدن او را کاهش نمی دهد؛

زیرا در این نقطه بیشتر اسپرم هایی که در واژن مانده اند زنده نیستند. به این دلیل، به پشت خوابیدن زن بیشتر از 30 دقیقه احتمال بارور شدن زن را بیشتر نمی کند.

اگر می خواهید تنوع بیشتری در رابطه جنسیتان باشد، می توانید از مدل های زیر برای باردار شدن استفاده کنید:

پوزیشن های متفاوت برای باردارشدن

خوابیدن دو طرف به پهلو کنار یکدیگر نیز یکی از راه های خوب برای زوج هایی است که یکی از طرفین اضافه وزن یا کمردرد دارد.

این کار را می توانید هم به صورت رو در رو و هم طوری که مرد از پشت زن را در آغوش گرفته و آلت خود را از پشت وارد واژن زن کند، انجام دهید.

س ک س از پشت طوری است که مرد از پشت آلت جنسی خود را وارد واژن زن می کند.

زن می تواند هم روی شکم دراز بکشد و هم روی زمین زانو بزند و یا به پهلو دراز بکشد. مرد پشت او می ایستد یا او نیز زانو می زند. این روش باعث می شود که اسپرم در گردنه رحم ذخیره شود.

 در استفاده از هرکدام از وضعیت ها، پس از انزال، زن می تواند هم روی شکم 20 تا 30 دقیقه بخوابد یا به پشت برگشته و با بالا نگه داشتن لگن خود همانطور که در بالا بیان شد، دراز بکشد.

به هر حال، وضعیت رابطه جنسی که برای باردارشدن انتخاب می کنید هر پوزیشن که باشد، باید از کاری که می کنید نهایت لذت را ببرید و این برایتان نباید به یک عادت یا امر عادی و معمولی تبدیل شود.

 

نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید…