نکته های ناب ایمان فعال

0 0

ایمان فعال داشتن، یکی از ارکان مهم در تحقق هدفها و آرزوهایمان است. ایمان یعنی انتظار به ما بر حسب انتظاراتمان و خواسته هایمان داده می شود. هر چقدر ایمان داشته باشیم همان قدر دریافت می کنیم. شما باید طوری رفتار کنید که نشان دهید در انتظار موفقیت شادی و فراوانی هستید و خودتان را برای آن آماده کنید.

این را بدانید که بر اساس ایمانت همیشه به تو داده می شود . تنها ایمان فعال است که می تواند در ذهن شما اثر بگذارد وقتی شما آرزویی را می خواهید به آن برسید ولی در دلتان برای رسیدن به آن ایمان کافی ندارید و به طور واقعی باورو ایمان ندارید و شک تردید دارید که آیا به هدفتان می رسید یا نه مطمئن باشید بر آن هدف نمی رسید.
اگر ایمان نداشته باشید هیچ اتفاقی هم برای شما نمی افته . شما باید باور کنید که خداوند از راه های عجیب و غریب که شما حتی فکرشان هم نمی کنید شما را به اهدافتان می رسانند . خداوند هرگز اشتباه نمی کند و تمام راههای خود به نتیجه می رسد و او توانا و قدرتمند به انجام هر کاری است . شما هر چه را فکر می کنید که غیر ممکن است و تردید به سراغتان آمد را از خداوند بخواهید و ایمان کامل داشته باشید . که به آن خواسته می رسید . زیرا خداوند قدرتمند توانا . بخشنده و مهربان است.
بدانید که هر خیر و خوبی از جانب خداست و حضور خداوند در هر لحظه ای احساس کنید با این کار شما قدرتمند می شوید و می توانید از عهده انجام هر کار بر آیید.
امام علی (ع) می فرمایید :
صبر و شکیبایی نسبت به ایمان مثل سر است نسبت به تن.
همان طور که تنی سر ندارد فایده ای ندارد ایمان هم که صبر و شکیبایی در او نباشد فایده ای ندارد.
درست زمانی خواسته های ما اجابت می شود که ما آماده دریافت آن باشیم و رحمت خدا همواره شامل کسی می شود که به او و حمایتش ایمان دارد.
ما اگر ایمان کافی داشته باشیم و ترس اضطراب نگرانی را جایش را با ایمان عوض کنیم و قوانین خداوند را اطمینان دانسته باشیم و ایمان قدرتمند به خداوند داشته باشیم . آن خواسته مان را راه می کنیم و به خداوند می سپاریم . و می دانیم هیچ کس نیست که قدرت او را داشته باشد.
در این جا داستانی در مورد ایمان فعال برایتان تعریف می کنم که بسیار قدرتمند این باور را تعریف  کرده است.
مدت بسیار زیادی خشک سالی برای قوم حضرت موسی (ع) باعث شده بود خیلی فقیر و درمانده شدند روزی همگی آنان نزد حضرت موسی (ع) آمدند و گفتند یا موسی مزارع خشک است و هیچ نصیبی از باران نبرده اند و ما تشنه و گرسنه ایم تو بگو ما چه کنیم . حضرت موسی (ع) فرمود بالای تپه ها بروید و دعا کنید تا خدا دعاهایتان را همان وقت مستجاب کند . مردم بالای تپه ها رفتند و دعا کردند ولی باران نیامد آنان فردا دوباره آمدند و همین سئوال را پرسیدند و همان جواب قبلی را گرفتند و دوباره رفتند و باز هم بارانی نیامد . این برنامه چند روز ادامه یافت و سپس قوم ناراحت و عصبانی نزد حضرت موسی (ع) آمدند و گفتند چرا ما با این که به حرف تو گوش می دهیم ولی باران نمی آید  .
حضرت موسی باز هم همان جواب قبلی را داد و مردم رفتند . فردای آن روز پیر مردی به حضرت موسی (ع) رسید . و گفت یا موسی من به تو ایمان کامل دارم فرزندانم گرسنه و تشنه هستند و زمینم خشک بگو چه کنم که باران بیاید و از این وضعیت نجات پیئدا کنم . حضرت موسی همان جوابی که به قوم داده بود را به این پیر مرد هم داد و پیر مرد رفت و دعا کرد و همان موقع باران بارید و زمین های تشنه سیراب شدند.
دوستان عزیز آن پیر مرد آن قدر ایمان و اطمینان داشت که مطمئن بود باران می بارد.
شما باید با تمام وجودتان ایمان داشته باشید که خواسته شما آماده است . ایمان راسخ داشته باشید به چیزهایی که وجود دارند ولی ممکن است به چشم شما نیایند . شما باید ایمان داشته باشید که خواسته هایتان را به دست آورده اید باید بدانید آنچه را که می خواهید در لحظه ای که طلب می کنید از آن شما خواهد بود.

حتما بخوانید  راه رسیدن به آرامش

رابرت کالی بر می گوید :
تصور کنید چیزهایی را که می خواهید هم اکنون در اختیار دارید بدانید که آنها در زمان نیاز به سوی شما می آیند سپس به آنها اجازه ی ورود بدهید در مورد آن نگران نباشید . به نداشتن آن فکر نکنید فکر کنید آنها به شما تعلق دارند از آن شما هستند و تحت مالکیت شما قرار دارند و ایمان داشته باشید . همواره ایمان قوی داشته باشید هر چه رخ می دهد به درخواست خداوند است هر چه به هدفی که دارید اعتقاد داشته باشید یقیین بیشتری احساس بهتری دارید . از خود مدام سئوال کنید آیا ایمان فعال و باور قوی دارم که این هدف می تواند وجود داشته باشد.
ما در قرآن داریم که هر آنچه در دعا درخواست می کنید ایمان داشته باشید که اجابت می شود.
و یا داریم : زمانی که برای اجابت آروزیتان دعا می کنید ایمان داشته باشید به آن خواهید رسید و آن را بدست می آورید.
این مطلب گواهی آن است که تنها کسانی که ایمان فعال دارند به هر آنچه که می خواهند می رسند.
امام صادق (ع) می فرماید :
اِذا دَعوتَ فضَلنَ حاجَتکَ بانباب آن هنگام که خدا را برای خواسته ای صدا زدی این گونه باید باور داشته باشی که آنچه را که از خداوند خواستی در پشت در است و تو می توانی آن را برداری.
در واقع ایمان به لطف و عنایت خداوند در خواسته های ما از عواملی است که ما را به مقصود و هدف خود می رساند .
ایمان به خدا احساس خوب مثبت اندیش ایمان و تواناییهای خود امید به موفقیت عزم اراده عالی روحیه خوب و با نشاط دعا کردن توسل و توکل به خداوند همه این ها با داشتن ایمان فعال کمک می کند.
تمرین :
شروع کنید به خواستن چیزهایی کوچکی که بدست آوردنشان خیلی بعید نیست و می توانید به رسیدن به آنها ایمان کامل داشته باشید .
تمرین ۲
اگر خواسته دارید که می خواهید انجام دهید . مقدمات آن را فراهم کنید برای نمونه اگر می خواهید خانه ای بخرید ابتدا چند وسیله تزئنی برای خانه ی جدید تان بخرید و خوب خانه تان را لمس کنید.

حتما بخوانید  روز هفتم: "خودمان را همانگونه که هستیم،دوست بداریم."

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.